Forside

Meddelelser

                                                                                 Vandkvalitet


                                                                       Vandet hårdhed i Hesselager 17 DH


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne og på selve vandværket. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen / Kommunen / kontrolorgan

 

Der udføres følgende kontroltyper:

 

  • Prøver hos forbruger
  • Afgang vandværk
  • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
  • Boringskontrol på alle boringer (råvand)

 

Ud over den regelmæssige kontrol, som er beskrevet, supplerer vandforsyningen med egenkontrol for at have løbende styr på vandkvaliteten.

Vandkvalitets analyser kan ses her på siden: Information / Vandkvalitet – under vandkvalitet kan de ønskede analyseresultater vælges.

 

Seneste analyser tilgængelige, samt historiske analyser tilbage til 2017.

 

Ifølge BEK (bekendtgørelse) nr. 1024 af 31/10 2011 skal vandværket, mindst én gang om året, informere forbrugerne om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet.                                                                                                                                   -----                                                                                        Ledningsnettet


Digitalisering af ledningsnettet. Vandværkets ledningsnet i hele forsyningsområdet er lagt online. Der kan søges på

ledningsføringen samt placering af stophaner i kortform. Find linket til platformen under fanen "INFORMATION" og vælg herefter "LEDNINGSNET".


                                                                                                                                    -----Info vedr. Kalkspalter


.

Hesselager Kirkeby vandværket har installeret en kalkspalter.


Et kalkspalteranlæg ændrer ikke på mængden af kalk i vandet, og der tilsættes ingen kemikalier til vandet. I kalkspalteren brydes vandets kalkpartikler til mindre enheder, der ikke har så stor en tilbøjelighed til at sætte sig som belægninger på flader og i anlæg. Derved forlænges levetiden på f.eks. vaskemaskiner og opvaskemaskiner, og der skal bruges færre kemikalier til kalkfjernelse

Vandværket har gjort dette tiltag pga. vi har meget kalk i vandet, vi har en dh værdi på 17, noget over gennemsnittet i Danmark, som ligger mellem 8-12

Vi mener ikke der vil forekomme gener ved dette.


Hårdhed [°dH]Inddeling i Danmark


0–4     Meget blødt

4–8     Blødt

8–12   Middelhårdt

12–18 Temmelig hårdt

18–24  Hårdt

24–30  Meget hårdt

>30     Særdeles hårdt


For mere teknisk info, Ring til:

Hesselager smedie Erik Pedersen, 6225 1123

Velkommen til Hesselager Kirkeby Vandværk