Bestyrelse


Formand:

Tony Tim Johansen

Vormark


Næstformand:

Thomas Lundgren

Hesselager


Kasserer:

Erik Pedersen

Hesselager


Medlem:

Torben sæderup

Hesselager


Medlem:

Flemming Nielsen

HesselagerSupleant:

Boris Sørensen

Vormark


Supleant:

Torben Saabye

HesselagerRevisor:

Torben Aagaard

Vormark


Revisor:

Bjarne Larsen

Hesselager


Supleant

Danny Larsen

Hesselager