Oktober 2017

Info:


Der er fundet en mindre overskridelse af grænseværdien på pesticid (Chloridazon-desphenyl) 0,13 milligram/liter hvor grænseværdien er 0,10 milligram/liter.

Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 milligram/liter for voksne og 50 milligram/liter for børn.


Der arbejdes på at komme under en acceptable værdi, og der er bestilt nye vandprøver.


Ønskes yderligere oplysninger om dette, findes det på miljøstyrelsens hjemmeside.