LedningsnetDigitalisering af ledningsnettet. Vandværkets ledningsnet i hele forsyningsområdet er nu lagt online. Der kan søges på

ledningsføringen samt placering af stophaner i kortform.

Følg linket nedenfor, du bliver herefter sendt videre til oversigtskortet - I kortets menu i højre side vælges "LAG" og "LEDNINGER". herefter ses hele ledningnettet.


God fornøjelse.


Bestyrelsenhttps://mapgovidi.geopartner.dk/app/vandvaerker/hesselagerkirkebyvand/?config=hesselagerkirkebyVand2.json#hesselagerkirkebyvand.teknisk_baggrundskort/12/10.7676/55.1768/hesselagerkirkebyvand.hesselagerkirkebyvand-composite